Condicions generals de contractació

ATENCIÓ: Revisi atentament els detalls de la seva reserva, així com el contingut d'aquestes Condicions Generals abans de procedir a l'acceptació.

- Horari d'arribada a l'establiment turístic: 13:00 h

- Horari de sortida de l'establiment turístic: 12:00 h

Política de cancel·lació de reserves

La reserva efectuada es podrà cancel·lar per les següents vies:

 • A través del lloc web.
 • Via e-mail: r.regas@abbahoteles.com
 • Via telefònica: 93 363 23 30
 • Via fax: 93 363 23 33
  • Cancel·lació sense despeses: La cancel·lació de la reserva s'ha de fer en el termini de 2 dies (excepte per a les arribades dels mesos de Juliol i Agost, en què seran 14 dies) abans de la data d'inici de la reserva de l'allotjament, mitjançant fax, correu electrònic o través del web.

   Cancel·lació amb despeses: termini de menys de 2 dies abans de l'arribada a l'hotel (excepte els mesos de Juliol i Agost, en què serà inferior a 14 dies) l'import que es carregarà al titular de la reserva serà de la primera nit d'estada més un màxim del 10% del total de l'estada si el termini amb què es fa la cancel·lació és inferior a 24 hores de l'arribada o és un no show.

   Les despeses bancàries generades per l'anul·lació de la reserva aniran a càrrec del client. 

   Política de modificació de reserves

   La modificació de la reserva efectuada podrà sol·licitar-se amb més de 24 hores d'antelació a la data d'arribada a l'establiment.

   La sol·licitud es podrà realitzar per les següents vies:

   • Via e-mail: r.regas@abbahoteles.com
   • Via telefònica: 93 363 23 30
   • Via fax: 93 363 23 33
    • Indicant sempre el localitzador de la seva reserva. L'èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de l'hotel en el moment de la petició.

     1. Titular del lloc web.
      És l'entitat ABBA HOTELES, SA, la responsable i titular d'aquest lloc web, amb adreça a #ADREÇA# - 31008 Pamplona, número d'identificació fiscal A-31667637.
     2. Obligacions de l'usuari.
      1. L'usuari accepta les presents Condicions Generals i està d'acord amb les mateixes que comprèn i entén en la seva totalitat.
      2. L'usuari manifesta que és major d'edat i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts en aquest lloc Web.
      3. L'usuari és responsable de la veracitat de les dades que introdueixi en registrar-se com a client, dades que han de ser veraces i completes. 
      4. L'usuari és responsable de fer la declaració correcta del nombre de persones que ocuparan l'habitació o apartament.
      5. L'usuari que completi el formulari de reserva ha d'estar autoritzat a fer-ho en nom de tots els components del grup inclòs a la reserva.
      6. L'usuari es compromet al compliment de les normes particulars de l'establiment turístic.
     3. Formalització del contracte.
      La formalització del contracte es realitza en el mateix moment de la confirmació de la disponibilitat del servei, de l'acceptació per la part contractant de les condicions generals i el seu pagament mitjançant targeta de crèdit a la passarel·la de pagament de l'entitat bancària. Les transaccions realitzades estan encriptades mitjançant un sistema de pagament segur avalat per l'entitat bancària, aquest entorn garanteix que la informació de les targetes de crèdit no serà interceptada i, per tant, no arribarà a les mans de qualsevol altra persona que no sigui l'entitat bancària encarregada de processar les instruccions de pagament del client.

      S'ha d'abonar un percentatge de l'import de la reserva (no superior al 12%) per obtenir la confirmació de la reserva i el bo corresponent a la mateixa.
      La resta de l'import s'ha d'abonar al mateix establiment hoteler.

      El preu de la reserva inclou exclusivament els serveis escollits i detallats      al formulari de la reserva.
      En finalitzar la reserva rebrà al compte de correu electrònic que hagi proporcionat l'usuari el bo de la reserva i condicions de contractació que ja li han proporcionat en el procés de reserva online.

      El bo o justificant de la reserva que conté el número de localitzador, així com els detalls de la reserva, l'haurà d'imprimir i guardar l'usuari per entregar-lo quan arribi a l'hotel.

      El titular del lloc web es reserva el dret de rebutjar o requerir informació suplementària d'aquelles reserves que no superin els controls de seguretat establerts en el nostre sistema de comerç electrònic.

     4. Ofertes.
      Les ofertes seran vàlides únicament durant el període establert en el lloc web, o si no hi consta, durant el temps que siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva.

     5. Modificació de les Condicions Generals.
      El titular del lloc web es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís, mitjançant la publicació de les noves condicions en aquest lloc.
      Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o inaplicable, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada per no posada.

     6. Jurisdicció i llei aplicable.
      Les parts contractants se sotmeten expressa i voluntàriament a la jurisdicció i Tribunals de les Illes Balears per a la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i aplicació del present contracte. La legislació aplicable serà l'espanyola