Condicions generals d'ús de la pàgina web

Des de la data 34/2002 de "Serveis per a l'empresa de comunicació i comerç" vigent des de l'11 de juliol de 2002, ens comuniquem en aquesta pàgina web a causa de:

Domicili fiscal:

 • Número: Abba Hoteles, S.A.
 • NIF (CIF): A-31667637
 • C/ Berlín, 51-53 (entresuelo) - 08014 Barcelona
 • Població: 31002 Pamplona, ​​​​Espanya.
 • Telèfon: +34 93 363 23 30
 • Correu electrònic: abbahoteles@abbahoteles.com
 • Inscrita al Reg. Mercantil de Navarra. Volum 715. Foli 159. Hoja NA 14774 Inscripció 1ª.

Adreça postal:

 • Número: Abba Hoteles S.A.
 • Direcció: Calle Berlín 51 (principal)
 • Població: 31008 de Pamplona España.
 • Telèfon: +34 93 363 23 30
 • Correu electrònic: abbahoteles@abbahoteles.com

1.- Objecte

1.1.En compliment de les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de l'Empresa Electrònica i de la Societat de la Informació (LSSI-CE), ABBA HOTELES, S.A. (El Prestador) es posa a disposició dels usuaris d'aquest document, amb aquest que pretén informar respecte a les seves condicions d'ús del lloc abbahoteles.com.

1.2. Tothom que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els nostres serveis, o faciliti les nostres dades, assumeix el paper d'usuari, es compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions en el mateix contingut, així com a qualsevol altra disposició legal que no sigui aplicable.

1.3 El present avís legal tindrà una vigència indefinit i serà d'aplicació, fins a la publicació d'una nova versió.

1.4 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, llevat que hi hagi l'obligació de notificar o tenir coneixement dels usuaris de les modificacions, amb la intenció de fer-ho suficientment, la publicació al lloc web de el proveïdor.

1.5 En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d'aquest avís legal.

1.6 El prestador es reserva el dret d'abstenir-se de restringir l'ús i/o l'accés de l'usuari al lloc web de l'usuari, amb caràcter previ a la inclusió d'aquestes condicions generals, sense que no percebi indemnitzacions o indemnitzacions per aquest motiu.


2.- Obligacions de l'usuari

2.1 Per a la prestació de determinats serveis oferts a través d'aquest portal web es demanen una sèrie de dades d'usuari. A la finalitat de la petició, és possible expulsar el servei sol·licitat en les condicions sol·licitades. Al respecte de l'usuari es compromet a les dades sol·licitades i declarades, sean veritables, complets i precisos, i es compromet, asimisme, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti els mateixos abans que sigui possible, per evitar els problemes que podrien sorgir en en cas que el proveïdor proporcioni dades incorrectes o faltin.


3.- Exempció de responsabilitat

3.1 El proveïdor:

a) Tingueu en compte que qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, si aquesta informació és tractada o introduïda per un tercer d'una altra manera.

b) No podem garantir que l'ús del lloc web i dels seus serveis sigui conforme a la llei, aquestes condicions generals, la moral i l'ordre públic; No obstant això, adoptar les mesures que en cada moment les considerin adequades per al compliment de la llei establerta.

c) Som responsables dels danys o perjudicis de qualsevol persona física que es puguin derivar de l'ús incorrecte, il·lícit o il·lícit del lloc web o dels serveis i continguts que s'ofereixen.

d) Ens reservem el dret a impedir l'ús de l'accés i la utilització dels serveis dels nostres portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en el cas d'incloure les condicions generals i particulars d'ús i en cas d'actes contraris. a la ley, la moral, las buenas costumbres generalment acceptades i l'ordre públic.

e) Ens reservem el dret de modificar aquest avís legal en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels nostres usuaris. Qualsevol modificació serà notificada als usuaris, amb el màxim avís possible. Consideració de la notificació de la modificació, per part de l'usuari, de la inserció del nou missatge de text d'Aviso Legal en aquest portal web. La utilització del portal web arran de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l'usuari.

f) En tot cas, el prestador serà responsable dels danys morals, beneficis i/o qualsevol dany directe o indirecte, que protegeixin l'usuari.

g) Des del lloc web del client és possible ser redirigit als continguts d'altres llocs web. Com que el prestador no pot controlar els continguts introduïts per altres llocs web, no assumeix cap responsabilitat pels continguts. En tot cas, el prestador declararà que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, retirarà immediatament la redirecció al seu lloc web, i s'informarà davant d'aquestes autoritats competents dels continguts en qüestió. .

h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat per garantir el seu correcte funcionament. En principi, es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador del servei no pot eliminar la possibilitat que es donin les circumstàncies, ja que es poden produir errors de programació, ja que es poden produir interrupcions en el servei per eliminar les avaries de manteniment o es poden veure afectats per la fallada del control, ja que està cansat de grans brots, desastres naturals, atacs de pirates informàtics o crackers, atacs o circumstàncies que impossibilitin l'accés a la pàgina web. i) En tot cas, l'usuari no podrà sol·licitar econòmicament la interrupció del servei.

4.- Comunicació d'incidències.
En cas que hi hagi alguna incidència relacionada amb el servei, abans o després d'haver fet la compra, pots contactar amb nosaltres a: e-business @ abbahoteles.com.

5.- Propietat intel·lectual i industrial
5.1 El lloc web, inclòs el títol informatiu, no limita la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, textos i/o gràfics que són propietat del prestador o en aquest cas està subjecte a llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan estrictament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial, ja que estan inscrits en els registres públics corresponents.

5.2 Independentment de la finalitat prevista, la reproducció, ús, explotació, distribució i comercialització total o parcial, requereix en tot cas l'autorització prèvia per escrit del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador serà considerat una infracció greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

5.3 Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics annexats al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web podran perdre's pels nostres respectius propietaris, si són responsables de les possibles controvèrsies que els puguin despertar el respecte. En tots els casos, el prestador està autoritzat amb avís exprés i previ.

5.4 L'usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, no copia, reprodueix, modifica, distribueix, transmet, publica, exposa o representa cap de les referències contingudes en el portal web a través de mitjans separats. els habilitats pel mateix efecte, o dels que s'utilitzen legítimament a Internet i han estat autoritzats prèviament, de la meva expressa i escrit pel prestador. Així mateix, no comprometre cap altra activitat que pugui interferir amb els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

5.5 Per realitzar qualsevol tipus d'observació o comentari, respectant les possibles inclusions de novetats de propietat intel·lectual o industrial, així com qualsevol contingut del lloc web, pot ser que hagi de seguir les instruccions següents: e-business @ abbahoteles.com

6.- Clausula de salvaguardia.
6.1.- La possible invalidació de la ineficàcia d'una o més de les clàusules d'aquestes condicions generals, subjecta a qualsevol causa, no determinarà la invalidació de la ineficàcia del seu conjunt, que continuarà sent vàlida i efectiva per a totes les clàusules. d'ara endavant.

7.- Legislació i jurisdicció
7.1.- La llei aplicable en cas de controvèrsia o conflicte d'interpretació dels termes que s'ajustin a aquestes Condicions d'Ús, com si qualsevol reclamació relativa als serveis del Portal, serà la llei espanyola.

7.2.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb motiu de la utilització del Portal i dels seus serveis, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Pamplona. En el cas que l'usuari consideri el consumidor com a domicili de l'usuari, o que, en aquest cas, estableixi la norma en el procés material i/o dels consumidors i usuaris.