Abba day use

Política de qualitat

MULTIMEDIA

Fotos Vídeo 360º Fullet Webcam

Abba Hotels, empresa dedicada al lloguer d'habitacions i aquells serveis complementaris a l'allotjament de l'Hotel, ha decidit implantar un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001 per millorar el servei que presta als seus clients.

La Direcció d'abba Hotels enfoca el sistema de qualitat com una manera d'organitzar el funcionament de l'empresa partint d'uns pilars bàsics com són la qualitat dels seus productes, la satisfacció del client i la millora contínua de l'eficàcia del sistema. Per això, el Sistema de Gestió de la Qualitat d'abba Hotels es basa en:

  • La qualitat i la millora són responsabilitat de tots els integrants de l'empresa començant des de dalt.
  • La qualitat s'obté planificant, executant, revisant i millorant el sistema de gestió, tenint present en tot moment el context de l'organització, tant intern com extern.
  • La qualitat està orientada cap a la Satisfacció de tots els nostres clients (i parts interessades), mitjançant el compromís de tota l'organització a complir les seves necessitats i els seus requisits, així com els requisits legals i reglamentaris i els propis dels productes.
  • La qualitat es recolza en la millora contínua tant dels processos productius i de prestació del servei, com de l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat en que prevenir els errors sigui un aspecte fonamental.
  • La qualitat ens adreça a prestar la màxima atenció a l'evolució tecnològica i a les possibles millores que les noves tecnologies posessin a la nostra disposició.
  • La qualitat requereix de la participació i col·laboració de tots, per això aquesta Política es difon a tot el personal de l'empresa perquè en prenguin coneixement i comprensió.

Per a l'aplicació efectiva d'aquests principis, és absolutament necessari el suport tant de l'equip directiu com de la plantilla.

Direcció
Andorra, 10 de juliol de 2018