Condicións xerais do uso da páxina web

Condicións de reserva 

As presentes Condicións Xerais de Contratación teñen como finalidadee regular as condicións do servizo de reserva on-line de Abba Hoteles, S.A. con domicilio social en Rúa Acella, 1, 31008 de Pamplona, España e con teléfono +34 93 363 23 30, fax +34 93 363 23 33 e CIF A-31667637, e inscrita no rexistro Mercantil de Navarra. Tomo 715. Folio 159. Folla NA 14774 Inscrición 1ª. 

Servizo de reserva on-line 

O servizo de reserva on-line ten como finalidade a reserva dunha habitación en calquera dos establecementos da cadea Abba Hoteles. A tulización deste servizo suporá a aceptación de todas e cada unha ervas de todas e cada unha das condicións xerais recollidas na última versión actualizada. 

Proceso de contratación: Unha vez vostede nos facilite a información solicitada para a formalización da reserva e teña aceptadas as súas condicións, a súa solicitude será automáticamente tramitada e remitiráselle un email confirmándolle a mesma. Este email conten ou seu número de localizador de reserva, serviiralle como comprobante da reserva e confirmación da súa aceptación. Ademais ou documento electrónico no que se formaliza a reserva vai ser archivado e poderá ser accesible, realizando a oportuna solicitude. Poderá formalizar a súa reserva en calquera das linguas dispoñibles e indicadas na páxina de inicio do presente sitio web.

  • Prezos: O importe total que aparece no “Resumo da túa reserva” leva ou IVE incluido.
  • Modificación ou cancelación: Vostede pode modificar ou cancelar a súa reserva sen gastos adicionais, a través do presente sitio web no apartado “Modificar ou cancelar reserva” e soamente necesitaremos o seu nº de reserva e o email facilitado no proceso, exceptuando aquelas reservas que teñan una política de cancelación non reembolsable, en cuxo caso a cancelación non poderá efectuarse.
  • Garantía: Cada reserva ríxese por unhas condicións de cancelación e pagamento que deben seren aceptadas polo cliente no momento de efectuar a reserva e que son vinculantes contractualmente por ambas partes. Por favor, asegúrese de ter lido e aceptado as condicións de cancelación e pago antes de confirmar a súa reserva.

Mediante este aviso Abba Hoteles S.A., con domicilio social en calle Berlín, 51-53 Entresuelo, 08014 Barcelona, España e con teléfono +34 93 363 23 30, fax +34 93 363 23 33 e CIF A-31667637, titular do portal web www.abbahoteles.com, informa aos clientes e usuarios do seu sitio web e do seu sistema de reservas, sobre a súa Política de Protección de Datos de Carácter Persoal, conforme ao establecido na Lei Orgánica do 15/99 de 13 de decembro. 

Ao encher un dos nosos formularios e aceptar a nosa política de datos persoais, aceptas e autorizas a Abba a utilizar e tratar os datos subministrados de acordo coa finalidade establecida no formulario, e que poderán ser: 
Prestar o servizo necesario para que a túa reserva sexa efectiva no establecemento seleccionado, ao cal se lle cederán os datos para garantir dita reserva.

 

  • Enviarche un email cun cuestionario de evaluación para valorar a túa estadía no establecemento seleccionado.
  • Permitir o envío da nosa newsleter, utilizando para iso o teu e-mail.
  • Posibilitar a resposta á túa consulta a través do apartado “contáctanos”, así como enviarche información de Abba Hoteles e os seus distintos establecementos.

Algúns dos datos que nos facilitas durante o proceso de reserva, serán almacenados no noso sistema para facilitar o proceso das túas futuras reservas a través deste sitio web. 

Abba Hoteles garantiza que ditos ficheiros son da súa plena responsabilidade e que se encontran debidamente declarados e inscritos no Registro Xeral da Axencia de Protección de Datos. 

Abba Hoteles informa aos seus clientes que poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. A tal fin, diríxete por favor por correo ao domicilio social arriba indicado xunto coa Referencia: "Protección de Datos" ou ben mediante correo electrónico á dirección: e-business@abbahoteles.com. 

Abba Hoteles garantiza que tratará confidencialmente os teus datos persoais, así como que o servidor no que se atopan almacenados goza das medidas de seguridade establecidas na normativa española sobre protección de datos.

Uso de cookies 

Unha cookie é un archivo de texto moi pequeno que un servidor web pode deixar no disco duro do usuario co fin de identificalo cando este se volva a conectar. Cada sitio web só pode ler as cookies enviadas por el mesmo, nunca as dotro. As cookies asócianse unicamente con un usuario anónimo, non permitindo acceder a datos de carácter persoal, información económica ou de saúde. Unha cookie non é un archivo executable nin pode propagar ou conter virus, e non pode ter un tamaño superior a 4Kb. Abba Hoteles utiliza cookies coa exclusiva finalidade de facilitar a navegación polo seu sistema de reservas así como para obter estadísticas de uso do mesmo. Isto permitirá recoñecelo nas súas próximas visitas ao noso sitio web. 

Podes configurar o teu navegador para aceptar, ou non, as cookies que recibes ou para que o navegador te avise cando o servidor web queira almacenarche alguna. 

  • Se utilizas Microsoft Internet Explorer, vai ao menú Ferramentas -> Opcións de Internet -> Privacidade.
  • Se utilizas Netscape/Mozilla, vai ao menú Ferramentas -> Xistor de Cookies.
  • Si utilizas Opera, vai a Preferencias -> Privacidade -> Filtro de cookies.

Abba Hoteles agradece que actives a aceptación de cookies. Isto axuda a obter datos más precisos que nos permiten mellorar a funcionalidade e o deseño do noso sistema de reservas. 

Envío de Newsletter 

Os teus datos forman parte dun ficheiro responsabilidade de Abba Hoteles, S.A. coa finalidade de posibilitar o envío do presente Newsletter. Puedes acceder, rectificar, cancelar ou opoñerte ao citado tratamento a e-business@abbahoteles.com ou por carta ao noso domicilio calle Berlín, 51-53 Entresuelo, 08014 Barcelona, España coa referencia Protección de Datos. 

Se non queres recibir más comunicacións por vía electrónica reenvía o presente email indicando “Baja” no espazo “Asunto” 

Currículums 

Informámosche que os teus datos persoais, así como toda a información que nos facilites durante o proceso de selección, pasarán a formar parte dun ficheiro responsabilidade de Abba Hoteles, S.A. coa finalidade de xestionar a túa solicitude de emprego, así como valorar a idoneidade da túa candidatura respecto a empregos en establecementos da nosa cadea. Para iso, consintes á comunicación dos teus datos a calquera dos nosos establecementos, incluídos aqueles sitios en países extranxeiros. Dispós dunha relación actualizada deles neste sitio web. Podes acceder, rectificar, cancelar ou opoñerte aó citado tratamento a e-business@abbahoteles.com ou por carta ao noso domicilio calle Berlín, 51-53 Entresuelo, 08014 Barcelona, España coa referencia Protección de Datos.

 

Nota Legal BookingCore S.L.

Este sitio web foi desenvolto por BookingCore S.L. (BookingCore) con domicilio en  Rúa Bartomeu Ferrà; 3 4o, Palma de Mallorca, 07002 , España. BookingCore é propietaria e titular dos dereitos de propiedade intelectual do software, códigos e deseños. BookingCore outorgou ao prestador do servizo a través deste sitio web, unha licencia intransferible e non exclusiva para o uso do desenvolvemento que non poderá ser reproducido, nin total nin parcialmente, nin adaptado, nin transformado sen a autorización de BookingCore.
Datos Persoais: os datos relacionados co pago realizado a través da pasarela de pago do sitio web son recollidos por BookingCore coa finalidade de levar a cabo as xestións de cobro para o titular do sitio web e prestador do servizo. O usuario presta o seu consentimento a dito tratamento e pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose vía email a a dirección hola@bookingcore.com ou vía postal a a dirección anteriormente indicada.
BookingCore en ningún caso, aplicará o tratamento dos datos persoais a fins distintos dos indicados.    
BookingCore garantiza a confidencialidade e seguridade no tratamento dos datos persoais, así como a utilización das medidas de seguridade, por medios técnicos e humanos. BookingCore comprométese a implementar aquelas medidas de seguridade necesarias para impedir o acceso non autorizado de calquera persoa, aos equipos onde se atopen os datos de carácter persoal.